Egzamin ósmoklasistów

W dniach 25-27 maja odbył się egzamin ósmoklasistów z zakresu języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Ze względu na pandemię i naukę zdalną, która trwała, z przerwami, od marca 2020 roku wymagania z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych zostały okrojone, co nie zwolniło uczniów z przygotowań. 

Ósmoklasiści swoje umiejętności doskonalili nie tylko podczas lekcji, ale również w czasie konsultacji z języka polskiego, matematyki  oraz języka angielskiego. Rozwiązując zadania egzaminacyjne, pracowali wytrwale, do końca, ponieważ wynik z egzaminu ósmoklasisty będzie brany pod uwagę  podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Wszystkim życzymy jak najlepszych wyników. Niech staną się one Waszą przepustką do wymarzonej szkoły.

NA GÓRĘ