Edukacja poprzez projekty

W roku szkolnym 2020/2021 dzieci z punktu przedszkolnego i zerówki brały udział w dwóch projektach edukacyjnych- „Piękna Polska Nasza Cała”, oraz „Zdrowo jem więcej wiem!”.

Pierwszy z nich- Piękna Polska Nasza Cała, miał za zadanie kształtować tożsamość narodową dzieci oraz postawy patriotyczne, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski. Dzieci dzielnie razem ze swoimi Paniami realizowały wszystkie zadania min:

- nauka hymnu Polski oraz uroczyste zaśpiewanie

- zorganizowanie Apelu z okazji 11 listopada

-przygotowanie potrawy regionalnej

-nauka zabawy : mam chusteczkę haftowaną, Jawor

-zorganizowanie mody patriotycznej

-zorganizowanie kącika patriotycznego

-wyjście do pasieki

- czytanie legend polskich

- wycieczka, poznanie zabytków kultury regionalnej „Szlakiem historii”-

-„Być dobrym jak chleb”- upieczenie chleba jako symbolu polskiej gościnności i otwartości.

-„Chodź, pomaluj mój świat”-plener malarski, malowanie przyrody.

-„Czerwone korale”-warsztaty biżuterii regionalno- folkowej.

 Kolejny projekt „Zdrowo jem, więcej wiem! miał na celu wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

Dzieci poprzez opowiadane bajki, zabawy i gry wchodziły w świat zdrowej żywności. Stworzyły reklamę zdrowej i nie zdrowej żywności, oraz piramidę żywienia dzieci. Największą atrakcja dla naszych najmłodszych było zrobienie samodzielnie szaszłyków owocowych i soku z warzyw i owoców przyniesionych z ogródka.

 

 

NA GÓRĘ