NARODOWE CZYTANIE 2021

Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej  jest lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Z tej okazji pan Prezydent tradycyjnie skierował przesłanie, zachęcając do współtworzenia akcji.

– Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkamy się, aby wspólnie czytać Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji – napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda. 

W tym roku również wzięliśmy udział w akcji. Zadanie nie było łatwe, ponieważ dla uczniów szkoły podstawowej tekst był nie lada wyzwaniem. 10 września przedstawiciele  klas 5, 7 i 8 zaprezentowali  z  AKT-u I -  SCENĘ III; SCENĘ VII; SCENĘ VIII. Wybór tych fragmentów nie był przypadkowy, bowiem chcieliśmy zwrócić uwagę na zjawiska społeczno – obyczajowe, takie jak  brak porozumienia między członkami rodziny, udawanie kogoś innego, brak szacunku dla innych ludzi. Okazuje się, że problemy, które Zapolska przedstawiła w swoim dramacie, są nadal aktualne, mimo że upłynęło 115 lat.

W przyszłym roku zmierzymy się z utworem Adama Mickiewicza Ballady i romanse.

 

NA GÓRĘ