Bezpieczeństwo to ważna sprawa

08.06.2022 r. kolejny raz odwiedzili nas dwaj zaprzyjaźnieni Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Sanoku.

W spotkaniu z Dzielnicowymi uczestniczyli uczniowie klas O-III oraz wychowankowie Punktu Przedszkolnego. Podczas prelekcji przybliżone zostały uczniom zadania, jakie najczęściej wykonują policjanci podczas służby. Dzieci mały okazję porozmawiać z Policjantami o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, bezpiecznym przechodzeniu przez drogę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz odpowiednim zachowaniu się w oczekiwaniu na autobus, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Nasi Goście zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówione zostały  sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreślono, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady  niewłaściwego zachowania się. Przypomniano także numery alarmowe i sytuacje w jakich należy z nich korzystać.

Na koniec spotkania nasi najmłodsi mieli okazję obejrzeć nowy policyjny radiowóz na parkingu szkolnym i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia.

Fachowe przeprowadzenie zajęć przez Funkcjonariuszy Policji w dużym stopniu przyczyniły się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród uczniów oraz, mamy nadzieję, że pozytywnie wpłynie na ich zachowanie w szkole i poza nią. 

Współpraca z Komendą Powiatową Policji jest jednym z wielu działań realizowanych w ramach programu wychowawczo - profilaktycznego naszej szkoły.

NA GÓRĘ