XV jubileuszowa Sesja Szkół im. Ignacego Łukasiewicza

XV jubileuszowa Sesja Szkół im. Ignacego Łukasiewicza odbyła się w Rzeszowie. Gospodarzem ogólnopolskiego, dwudniowego zjazdu w Roku Łukasiewicza była Politechnika Rzeszowska, jedna z uczelni wyższychnosząca imię tego wielkiego Polaka- wynalazcy, przedsiębiorcy, patrioty, działacza społecznego ifilantropa. Współorganizatorembyło jak zwykle Stowarzyszenie Inżynierów iTechników Przemysłu Naftowego iGazowniczego – Oddział Kraków.

Naszą szkołę reprezentowała trójka uczniów z klasy ósmej: Emilia Fydrych, Judyta Hydzik i Filip Mogilany, którzy w czasie trwania sesji, zgodnie z długoletnią tradycją, przystąpili do konkursu wiedzy o Naszym Patronie. Jeszcze pod koniec wakacji uczniów do tego wydarzenia przygotowywały panie Izabela Haduch-Wójcik i Justyna Kopczak. Opiekę nad uczniami w Rzeszowie sprawowała pani Elżbieta Dobosz.

Uczestnicy spotkania mogli pochwalić się osiągnięciami swoich szkół, nawiązać nowe znajomości, wymienić doświadczeniami. W programie Sesji zaplanowano m.in. spotkanie na dziedzińcu I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy 3 Maja w Rzeszowie, do którego uczęszczał w latach 1832-1836 młody Ignacy Łukasiewicz (wówczas było to gimnazjum pijarskie). Tam wszyscy uczestnicy,ubrani w okolicznościowe koszulki,  zaprezentowali przywiezione przez siebie szkolne sztandary. Prezentacji dokonano przy dźwiękach melodii granych przez górniczą orkiestrę dętą z Sanoka. Po długim spacerze i kolacji dla uczniów zorganizowano dyskotekę. Uczniowie i opiekunowie nocowali w akademiku, co było ciekawym przeżyciem.

Drugiego dnia po konkursie wiedzy odbyły się niezwykle ciekawe pokazy fizyczne i chemiczne. Wzbudziły one ogromne zainteresowanie, nie tylko tym, co można było zobaczyć, ale zewzględu na prowadzących, którzy zrobili to wsposób arcyciekawy.Poważni wykładowcy uczelni mówili językiem prostym i obrazowym, bez używania trudnych, akademickich pojęć i twierdzeń, pokazując doświadczenia, jak nie tylko w laboratorium można bawić się trudnymi naukami ścisłymi.

Na zakończenie wszystkie szkoły otrzymały certyfikat uczestnictwa w sesji i pamiątkowy medal z wizerunkiem naszego Patrona, wyemitowany z okazji 200. rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza.

Podczas posiedzenia Rady Szkół im. Ignacego Łukasiewicza ustalono, iż kolejna sesja odbędzie się jak zwykle za dwa lata, tym razem w Krośnicach w województwie dolnośląskim.

To kolejne wydarzenie związane z Rokiem Łukasiewicza wzbogaciło nas o nowe doświadczenia i wiedzę o Patronie Szkoły.

Uczniowie z naszej szkoły z okazji Roku Łukasiewicza nagrali Hymn Szkół noszących imię Ignacego Łukasiewicza. Nad tym projektem muzycznym czuwali panowie: Jarosław Tymczak i Paweł Petryłka. Zapraszamy do wysłuchania tego hymnu.

NA GÓRĘ