PIĘKNIE CZYTAM...

29 listopada odbył się konkurs czytelniczy dla klas II i III SP.

pt. "Pięknie czytam".

Cele konkursu: promocja czytelnictwa, popularyzacja książek biblioteki szkolnej, wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu. Uczestnicy konkursu byli zobowiązani do wypożyczenia książki z biblioteki i przygotowanie fragmentu do głośnego i pięknego czytania. Mile widziany był także strój nawiązujący do treści czytanego tekstu. Dodatkowo w trakcie konkursu należało przeczytać  nieznany tekst wskazany przez jury. Uczniowie pęknie przygotowali się do konkursu chociaż w trakcie jego trwania nie ustrzegli sie przed tremą.

Nieznany  tekst najpiękniej  przeczytali; Szymon Sliwiński klasa II i Antonina Adamiak klasa III.

Czytaniu przysłuchiwały się postacie z bajek; księżniczka i czarownica, które w przerwach zadbały o relaks przy muzyce. Jury w składzie:M. Wiszyńska, M. Lisiewska, E. Pomykała oceniało płynność i bezbłędność czytania, wyrazistość, dykcję i  interpretację tekstu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali tytuł MISTRZA PIEKNEGO CZYTANIA oraz nagrody książkowe, zakładki i dyplomy, które wreczył Dyrektor szkoły. Konkurs przygotowała n-l bibliotekarz Agata Cecuła, która dziękuje nauczycielom i uczniom gimnazjum, którzy włączyli się w jego realizację.

NA GÓRĘ