Konkurs wiedzy o ...

"Konkurs wiedzy o przedmiocie"

Cele:

  • Ø rozwijanie umiejętności
  • Ø poszerzanie zakresu wiedzy
  • Ø nauka pracy w zespole.

Organizator: Samorząd uczniowski

Regulamin

  1. W każdym miesiącu dana klasa wybiera 3 przedstawicieli, którzy zmierzą się
    z pytaniami przygotowanymi przez komisję konkursową. Pytania będą dotyczyć wiadomości i umiejętności z przedmiotu przypisanego do danego miesiąca.
  2. Czas trwania konkursu -  grudzień - czerwiec - zob. harmonogram.
  3. Przedstawicieli danej klasy należy zgłaszać do 10-go dnia każdego miesiaca. Zgłoszenia przyjmuje Magdalena Jakima -klasa 2c.
  4. Konkurs odbywał się będzie w ostatnim tygodniu danego miesiąca w sali nr 10.
  5. Klasa, która zdobędzie  największą ilość punktów - suma punktów ze wszystkich miesięcy - otrzyma drobne upominki.

 

 

Harmonogram

Miesiąc

Przedmiot

Grudzień

J. angielski

Styczeń

J. polski

Luty

Biologia

Marzec

Historia

Kwiecień

Chemia

Maj

Geografia

Czerwiec

J. niemiecki

 

 

 

 

 

NA GÓRĘ