Herb mojej klasy gimnazjum

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA GIMNAZJUM KLAS  II-III

Herb mojej klasy

 

Cele konkursu 

Celem konkursu  jest:

1.Integracja zespołu klasowego

2.Promocja klasy

3.Rozwijanie wyobraźni oraz prezentacja swoich pomysłów

4.Rozwój umiejętności plastycznych

Organizator konkursu

 

Organizatorem Konkursu  jest Samorząd Szkolny oraz opiekun SU pani Sylwia Staruchowicz  

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.

 Założenia organizacyjne

 

 1. Prace na konkurs muszą być wytworami własnymi.
 2. Prace mogą być wykonane w dowolnej  technice plastycznej i w formacie A3 lub A4.
 3. Praca plastyczna powinna być opisana na odwrocie wg poniższego wzoru:

Klasa……………………………………………………………………

Przewodniczący klasy………………………………………………….

Imię, nazwisko wychowawcy………………………………………………..

 1. Prace zgłoszone do konkursu będą wywieszone na gazetce szkolnej
 2. Prace należy zgłaszać do dnia 1 grudnia 2017r, do Zuzanny Dąbrowskiej

lub Wiktorii Burnat

 1. Nagrody :

-dyplomy

-nagrody rzeczowe                                   

 Ocena prac konkursowych

 1. Jury pod uwagę weźmie:
 • pomysłowość,
 • estetykę,
 • samodzielność.
 1. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne
NA GÓRĘ