NACZANIE ZDALNE

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych w pomieszczeniach szkoły na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie. 

Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe tzn. codziennej nauki.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20  marca 2020 roku  od dnia 25.03.2020 r. do 10.04.2020 r. będzie prowadzone tzw. zdalne nauczanie w pełnym zakresie łącznie z wystawianiem uczniom ocen za ich pracę, a to wiąże się z klasyfikacją i promowaniem na koniec roku szkolnego (do tej pory tego elementu nie było).

 

Organizacja nauki na odległość polega na tym, że nasi uczniowie będą uczestnikami procesu nauczania z wykorzystaniem:

- dziennika  elektronicznego

- poczty elektronicznej

- strony internetowej szkoły

- kontaktów telefonicznych i SMS

- inne ustalone przez nauczyciela przedmiotu  z wychowawcą danej klasy i jej uczniami

Za pomocą tych narzędzi każdy Uczeń będzie otrzymywał wszelkie materiały dydaktyczne, informacje oraz brał udział w innych formach pracy. 

 

Koordynatorem procesu zdalnego nauczania w każdej klasie będzie wychowawca klasy i do niego należy się zwracać w pierwszej kolejności o pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.  

Zalogowanie się do e-dziennika w poszczególnych dniach i wskazanych godzinach lekcji  jest potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach.  Pragnę Państwa poinformować, że sprawdzanie informacji publikowanych na  e-dzienniku i poczcie e-mail jest obowiązkiem potwierdzającym realizację obowiązku szkolnego tj. obecności na lekcji. Uczniowie mają to robić w godzinach swoich lekcji.

Wszelkie prace zadane przez nauczyciela, a wykonywane przez ucznia odsyłane są taką samą drogą elektroniczną i podlegają ocenianiu. W razie konieczności można  kontaktować się również pocztą tradycyjną.

 

Informuję, że pedagog szkolny pozostaje do dyspozycji uczniów i Państwa w godzinach:

 

Kontakt z pedagogiem: 

e-mail: pedagogdlastrachociny@interia.pl

poniedziałek  godz. 8-11

środa godz. 14-18

piątek godz. 7.30 – 11.30

     W szkole zorganizowana jest zdalna pomoc informatyka. W przypadku trudności z obsługą komputera lub potrzebą nabycia umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcamy rodziców i uczniów do indywidualnych konsultacji.

 

Kontakt z informatykiem:

e-mail: milo191@tlen.pl

poniedziałek  w godz. 14 - 17

piątek w godz. 8  - 11

 

 

 

Pracownicy obsługi pełnią w szkole niezbędne dyżury. Prosimy o ewentualny kontakt telefoniczny z pracownikami  w godz. 8:00-13:00 (tel. 13 46 25 100 wew.24,25)

Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych (w tym -  szkolne boiska, sala gimnastyczna,  siłownia).

W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: gstrachocina@poczta.onet.pl .

Kontakt z dyrektorem szkoły – Andrzej Cecuła: tel. 13 46 25 100 wew.21 codziennie
w godzinach 8-9 lub pocztą elektroniczną: cecula@o2.pl

Kontakt z nauczycielami uczącymi w klasie został przekazany poprzez e-dziennik.

Zwracam się do Państwa o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych Uczniów. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały
w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Wszelkie kontakty mogą Oni ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji. Proszę również o wsparcie swoich dzieci. Służymy Państwu również pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji

 

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

 

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

 

                                      Andrzej Cecuła

NA GÓRĘ