Organizacja zdalnego nauczania

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

 

Dziękuję Wam za duże zaangażowanie w zdalne nauczanie. W ogromnej większości doskonale zdajecie egzamin z odpowiedzialności. Nikt nie chciał takiej szkoły (mam na myśli taką gdzie uczymy sie zdalnie, na odległość). Sytuacja jest trudna i złożona. Wszyscy potrzebują zrozumienia i cierpliwości w pokonywaniu pojawiających się trudności np. brak możliwości zalogowania się do dziennika elektronicznego itd., które nie zależą od nauczycieli, rodziców czy uczniów. Musimy je cierpliwie pokonywać i szukać rozwiązań, które umożliwią realizację zdalnej nauki.

 

Obserwując naszą wspólną dotychczasową naukę, mając na  uwadze  nasze lokalne ograniczenia wprowadzamy od 30.03.2020 roku zmiany, które mają ulepszyć nauczanie na odległość.

 1. Zmieniamy podział godzin. Uczniowie będą mieli mniej lekcji, ale więcej czasu na kontakty ze swoimi nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem i sprawy domowe.
 2. Wszelkie materiały związane z realizacją podstawy programowej (dotyczące lekcji
  z podziału godzin) zakładane będą przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym na jeden dzień przed ich realizacją najpóźniej do godziny  20.00. Po tej godzinie nic co dotyczy podziału godzin z dnia następnego się już nie pojawi. Rodzice idący do pracy, a mający młodsze dzieci będą mogli im wszystko przygotować wcześniej. Rano zarówno rodzice jak i uczniowie mają już wszystko na cały dzień nauki. Uczniowie uczą się według podziału godzin na dany dzień, mają w tym czasie możliwość konsultowania się ze swoimi  nauczycielami, w taki sposób jak z nimi ustalili, a po południu pracują nad zadaniami (jeżeli ich wcześniej nie zrobią). Koordynatorami zdalnej nauki w klasie jest wychowawca klasy.
 3. PP, "O" i klasy I-III zaczynają lekcje od 8.55, pozostałe od 8.00.
 4. W czasie dyżurów i konsultacji Państwo nauczyciele są dostępni dla uczniów
  i rodziców w sposób z nimi ustalony.
 5. Godziny wychowawcze traktujemy bardziej jako czas do wspólnej integracji, pogadania o tym o czym uczniowie chcą aktualnie porozmawiać. Oni w tej sytuacji czują się źle i nie wiem czy do końca wszystko rozumieją.
 6. Przekażemy uczniom za co i w jaki sposób będziemy oceniać ich pracę, jakie ich aktywności nagradzać.
 7. Filmy w czasie lekcji nie powinny być dłuższe niż 12 minut. Ograniczamy do niezbędnej konieczności przebywanie dziecka przed ekranem ze względów medycznych.
 8. Zadania na lekcji i domowe w zdecydowanej większości będą w formie papierowej lub innego sposobu wykonania (bez monitora - jak wyżej).
 9. Prośba do rodziców i starszego rodzeństwa. Pomagajcie w zdalnej nauce, ale nie róbcie za nich, nie wyręczajcie ich bo to jest ich nauka. Tam gdzie jest to możliwe niech pracują sami.
 10. Każdy nauczyciel ma jeden dyżur w tygodniu po południu, tak aby rodzice mogli się
  z nim kontaktować po swojej pracy.
 11. Wykaz konsultacji i dyżurów nauczycieli będzie zamieszczony  na stronie internetowej szkoły w zakładce „zdalne nauczanie”.
 12. Proszę rodziców aby sprawdzali systematycznie dziennik elektroniczny i zaglądali na tą zakładkę, o której wyżej.
 13. Proszę rodziców, aby zachęcali dzieci do ruchu przynajmniej jak mają w podziale godzin lekcje wychowania fizycznego. Lepiej się funkcjonuje według zasady
  „w zdrowym ciele, zdrowy duch”

Tego zdrowia, duchowego i fizycznego życzę wszystkim.              

 

                                                                                       Dyrektor szkoły Andrzej Cecuła

 

NA GÓRĘ