Herb mojej klasy

Herb mojej klasy SP

REGULAMIN KLASOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA DZIECI KLAS ‘’0’’-IV 

Herb mojej klasy

 

 

 

I. Cele

1.Integracja zespołu klasowego

2.Promocja klasy

3.Rozwijanie wyobraźni oraz prezentacja swoich pomysłów

4.Rozwój umiejętności plastycznych

III. Organizator konkursu

 

Organizatorem Konkursu  jest Samorząd Szkolny oraz opiekun SU pani Sylwia Staruchowicz  

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.

II. Założenia organizacyjne

 

 1. Prace na konkurs muszą być wytworami własnymi.
 2. Prace mogą być wykonane w dowolnej  technice plastycznej  w formacie A3 lub A4.
 3. Praca  powinna być opisana na odwrocie wg poniższego wzoru:

Klasa……………………………………………………………………

Przewodniczący klasy………………………………………………….

Imię i  nazwisko wychowawcy………………………………………………..

 1. Prace zgłoszone do konkursu będą wywieszone na gazetce szkolnej
 2. Pracę należy  wykonać do dnia 1 grudnia 2017r.  i przekazać wychowawcy klasy.
 3. Dnia 4 grudnia prace zostaną odebrane przez przedstawicielki  SU Wiktorię Burnat i Zuzannę Dąbrowską

IV. Nagrody :

-dyplomy

-nagrody rzeczowe                               

      V.  Ocena prac konkursowych

 1. Przy ocenie prac pod uwagę będą brane następujące elementy:
 • pomysłowość
 • estetyka
 • samodzielność wykonania.
 1. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
NA GÓRĘ