ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

W dniu 25 czerwca br. uroczyście pożegnaliśmy rok szkolny 2009/2010. Po dziękczynnej mszy
w Strachockim Sanktuarium, pracownicy szkoły oraz uczniowie przemaszerowali do budynku szkoły.

Dyrektor A. Cecuła podsumował miniony rok szkolny, dziękując za pracę i zaangażowanie: nauczycielom, rodzicom, pracownikom obsługi oraz uczniom. Następnie uczniowie z najwyższymi wynikami w nauce otrzymali od swoich wychowawców świadectwa z wyróżnieniem oraz ksiązki sfinansowane przez Radę Rodziców. Uroczystość stała się także okazją do wyróżnienia uczniów za działalność w innych dziedzinach życia szkolnego (branie udziału w konkursach, praca w samorządzie, reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, praca w sklepiku szkolnym). Ich laureaci zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami oraz książkami. Wyjatkowo starannie przygotowały się do pożegnania ze szkołą klasy trzecie. Klasy drugie pożegnały ich w pełnym humoru programie artystycznym.

NA GÓRĘ