ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI.

„Niepodległość trudne słowo…

                               Kto mi wytłumaczy?”

Takie przesłanie przyświecało uroczystej akademii z okazji 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości, przypadającej na dzień 11 listopada.

Montaż słowno-muzyczny, w wykonaniu młodzieży naszego gimnazjum, w dniu 8 listopada 2013r., był „obrazowym” ukazaniem upadku Rzeczypospolitej. Zaborcy „rozdzierający mapę Polski”, zakucie Polski w kajdany, odebranie flagi i korony – to symbole zniewolenia i utraty wolności.

Wreszcie nadszedł 11 listopada 1918r. Piękne chwile odzyskania niepodległości. Polska po 123 latach niebytu państwowego wraca na mapy Europy.

Wiersze i pieśni niepodległościowe w wykonaniu uczniów, szczególnie solówka Oli Belniak, wzruszały i zmuszały do głębszej refleksji.

A dzisiaj… co znaczy: „Jestem Polakiem…?”

Odpowiedzi poszukaliśmy w wypowiedziach młodszych i starszych przedstawicieli naszego społeczeństwa: Księdza, Gospodyni, Nauczyciela i Strażaka oraz najmłodszych dzieci ze szkoły podstawowej.

Program był przedstawiony także na uroczystości 80-lecia działalności Kola Gospodyń Wiejskich w Strachocinie, w dniu 10 listopada 2013r. w sali Domu Kultury. Stał się podziękowaniem dla wszystkich członkiń za ich poświęcenie i pracę na rzecz „Małej Ojczyzny”.

Występ młodzieży zastąpił „tradycyjne kwiaty”, a dopełnieniem stały się życzenia od młodzieży szkolnej: wytrwania w kultywowaniu zwyczajów i tradycji regionalnych i dalszej, tak widocznej i prężnej, działalności w środowisku lokalnym.

Montaż bardzo podobał się wszystkim uczestnikom spotkania i u niejednego wywołał łzy wzruszenia.

Opiekę nad uczniami i programem słowno-muzycznym sprawowały panie: U. Kucharska, J. Pielech i E. Dobosz. Oprawę muzyczną przygotował pan J. Tymczak z uczniem klasy II a B. Bochnakiem.

 

NA GÓRĘ