WYPRAWKA SZKOLNA

WNIOSKI O PRZYZNANIE WYPRAWKI SZKOLNEJ


NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 12.09.2014r.


Wyprawka szkolna będzie przyznana, jeżeli dochód nie przekroczy:

W klasach od  II – III SP – 539 zł /na 1 osobę 

Posiadający orzeczenie o niepełnosprawności – bez względu na dochód

Należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów lub korzystaniu z innych świadczeń pieniężnych,

[w przypadku posiadania gruntów – kwota dochodowa 250zł/ha przelicz.],

lub orzeczenie o niepełnosprawności, oraz faktury za zakupione podręczniki.


Wnioski wraz z fakturami należy złożyć u pedagoga szkolnego


Kwota do zwrotu:

W klasach II – III SP – do 225zł

Posiadający  orzeczenie o niepełnosprawności: 

w klasach I – III SP – do 225zł; w klasach I – III gimnazjum – do 350 zł.

NA GÓRĘ