Histroria Strachociny

STRACHOCINA

Miejscowość położona w południowo-wschodniej Polsce

w województwie podkarpackim w gminie Sanok.

Całkowita powierzchnia Strachociny wynosi ok.900ha. Sąsiadujące z nią miejscowości to: od północy Pakoszówka i Jurowce, od południa: Pisarowce i Nowosielce, od zachodu: Bażanówka, a od wschodu Kostarowce.

Osada wzmiankowana w 1369r. , kiedy to Kazimierz Wielki wydał braciom Piotrowi i Grzegorzowi z Kunowy przywilej lokacyjny na założenie osady zwanej Swanczyce. W późniejszych zmianach występuje już obecna nazwa miejscowości. Strachocina stanowiła najbardziej na wschód wysuniętą osadę polską na starym szlaku osadniczym wiodącym od zachodu na wschód doliną rzeki Wisłok.

W roku 1390 został wybudowany kościół parafialny pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Początkowo Strachocina była własnością królewską, później przeszła w ręce szlacheckie. Szczególnie trudny dla Strachociny stał się wiek XVII. Najazdy tatarskie spustoszyły wieś co spowodowało przerwanie ciągłości tradycji. Zmienił się układ przestrzenny wsi, poginęły dokumenty, zmienili się ludzie i ich domy. Miarą spustoszenia może być sprawa pochodzenia św. Andrzeja Boboli. W Strachocinie przechowała się bowiem legenda o pochodzeniu świętego. Długo nie wierzono legendzie dopiero w latach 70-tych XX w. znaleziono dokumenty na drugim końcu Polski, które sprawę wyjaśniają bezspornie -Andrzej Bobola jest Strachoczaninem. Kościół spalony przez Tatarów odbudowano w 1756r. Obecny kościół pochodzi z 1900r.

Strachoczanie brali udział w wielu wydarzeniach historycznych : Insurekcja Kościuszkowska, wypadki 1809 r., słynna ''rabacja galicyjska ''. Po uwłaszczeniu chłopów w Galicji w1848r. następuje systematyczny rozwój wsi sanockiej jak i Strachociny. Od połowy XIX wieku w Strachocinie występują ogromne zmiany cywilizacyjne. Rozwój kopalnictwa naftowego i upowszechnienie oświaty zmieniają życie wsi.

W latach 60 -tych XIX w zaczęto myśleć o wybudowaniu szkoły. W centrum wsi powstał mały budynek do celów szkolnych, a w 1879r ukończono budowę szkoły z dwoma klasami . W 1912r podjęto decyzję o budowie nowej murowanej szkoły w której nauka trwała do 1992r . Patronem szkoły został Ignacy Łukasiewicz , prekursor przemysłu naftowego na Podkarpaciu. W 1977r staraniem Społecznej Rady Budowy Szkoły powstał piękny, nowoczesny budynek szkolny gdzie uczą się uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum . Szkoła ta nosi również imię Ignacego Łukasiewicza.

Pod koniec XIX i XX wieku Strachoczanie włączają się w ruch emigracyjny , wyjeżdżają do USA, Kanady , Argentyny i Brazylii . Ostatnie 10 lat przed I wojną światową były szczególnie pomyślne dla wioski i czego wyrazem były dwie budowle pięknego murowanego kościoła i szkoły. Na wsi powstało Kółko Rolnicze i Ochotnicza Straż Pożarna.

I wojna Światowa szczególnie dotkliwie dotknęła Strachocinę. Wszyscy mężczyźni zdolni do służby wojskowej zostali zmobilizowani, wielu nigdy nie wróciło do domu.

Kiedy wybuchła II wojna światowa zmobilizowana została tylko część mężczyzn, kilku zginęło, kilku dostało się do niewoli. Wieś otarła się o walki z oddziałami UPA. Po wojnie rozparcelowano folwark.

W czasie komunizmu stalinowskiego Strachocina obroniła się przed kolektywizacją. Organizacja partyjna działała słabo, ciągle duży autorytet posiadał tutaj ksiądz.

Po 1989r.,kiedy w kraju nastąpiły zmiany ustrojowe miejscowość przeżywa dynamiczny rozwój. Zostaje wybudowany i oddany do użytku nowy Dom Ludowy, potok Różany zostaje uregulowany, znikają zarośla i śmietnisko szpecące wieś. Na wzgórzu zwanym Bobolówką, niedaleko kościoła powstaje kaplica ku czci św. Andrzeja Boboli.

Zostaje ukończony klasztor sióstr Franciszkanek i Dom Pielgrzyma. W Strachocinie powstają nowe prywatne sklepy. Prężnie działa Ludowy Klub Sportowy, czego dowodem jest zmodernizowany stadion.

Strachocina była miejscem pionierskim w pozyskiwaniu gazu ziemnego. Obecnie w związku z wyczerpaniem jego zasobów, miejscowa kopalnia jest przekwalifikowywana na podziemny magazyn tego ekologicznego surowca

 

NA GÓRĘ