Zajęcia na feriach

Propozycje zajęć dla uczniów na feriach.

 

Gry i zabawy ruchowe, tańce          16.02. godz. 1000 – 1300 kl. I-III SP

                                                                           /Pielech,  Kozieradzka, Nisiewicz/

 

Spotkanie z bajką                           23.02. godz. 1000 – 1200 kl. I-III SP /Cecuła/

Usprawnienie koordynacji        

wzrokowo-ruchowej; gry i zabawy    23.02. godz. 1000 – 1200 kl. I-III SP /Wiszyńska/

Ferie z piosenką                              23.02. godz. 1000 – 1200 kl. I-III SP /Tymczak/

Warsztaty z języka niemieckiego       16.02. godz. 1000 – 1200

                                                                       18.02. godz. 1000 – 1200

                                                     23.02. godz. 1145 – 1345  kl. I a gimn. /Domaradzka/

Zajęcia wychowawcze                      16.02. godz. 1000            kl. II a gimn. /Kucharska/

Zajęcia wychowawcze                      16.02    godz. 1000          kl. III c gimn. /Kielar/

Promocja zdrowia „Trzymaj formę”   24.02                              kl. III a, I b II b 

                                                                                       /Kołodziejczyk ,Gulbinowicz/

Zajęcia manualne -  filcowanie wełny 18.02    godz. 1000         kl. gimn /Cecuła/

Promocja zdrowia

w ujęciu historycznym                       24.02                            kl. III a, I b,II b gimn /Dobosz/

Warsztaty językowe                          22.02 godz. 1000            kl. III c gimn  /Straościak/

Warsztaty językowe                          15.02 godz. 900 -1030     kl. III a,II a,II b gimn  /Jakima/

Warsztaty geograficzne                     23.03 godz. 1100            kl. I b gimn /Haduch/

Zajęcia z religii                                 16.02 godz.1100             kl. III gimn /ks. Pałacki/

NA GÓRĘ