Konkurs recytatorski

"Czerpiąc ze źródła”

– VIII edycja międzyszkolnego konkursu recytatorskiego.

 Konkurs odbył się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku

dnia; 10 – 11.03.2010r.

W tym roku motyw  przewodni to;  „ język regionu jego „tutejszość”, dlatego wybrane przez naszych uczniów utwory zawierały idiomy sanockie, kolokwializmy podkarpackie, galicyzmy, przedwojenne wpływy rusińskie i żydowskie. 

Uczestnicy prezentowali po dwa utwory, które mogli wybrać z bogatej spuścizny literackiej twórców pochodzących z naszego regionu i jego pogranicza: Mariana Pankowskiego, Marii Czerkawskiej, Stanisława Vincenza, Kalmana Segala, Bruno Szulca. Konkurs trwał dwa dni. W pierwszym odbyła się  prezentacja utworów, natomiast w drugim konkurs laureatów, który poprzedzony był wykładem z literaturoznawstwa  – „ Rozum czy wiara – epistemologia Adama Mickiewicza”.

Nasi reprezentanci wypadli bardzo dobrze.

Ewelina Jakima - otrzymała wyróżnienie I stopnia oraz zajęła II miejsce w ocenie nauczycieli opiekunów,

Jakub Zubel  - wyróżnienie I stopnia i III miejsce w ocenie nauczycieli opiekunów.

Agnieszka Indyk i Amelia Piegdoń  wyróżnienie II stopnia.

Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.

NA GÓRĘ