OTWARCIE „MIASTECZKA” RUCHU DROGOWEGO

POWIATOWY KONKURS BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

23 kwietnia 2010 roku odbył się w naszej szkole Powiatowy Konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Przejdzie on do historii naszej szkoły jako dzień oddania do użytku "miasteczka ruchu drogowego", które ma służyć podniesieniu jakości bezpieczeństwa naszych uczniów na drodze. Konkurs organizowało Starostwo Powiatowe w Sanoku , Powiatowa Komenda Policji w Sanoku i Zespół Szkół w Strachocinie.

W tym roku do Konkursu zgłosiło się wyjątkowo dużo uczestników, bo aż 81 z 27 szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu sanockiego. Biorący udział, konkurowali ze sobą w dwóch kategoriach: teoretycznej - pisząc test z wiedzy o ruchu drogowym oraz praktycznej na miasteczku ruchu drogowego obok szkoły. Tego też dnia organizatorzy i zaproszeni goście dokonali symbolicznego otwarcia wspomnianego miasteczka. Na końcu każdy nauczyciel oraz uczeń biorący udział w konkursie otrzymał upominek - od Wójta Gminy Sanok i gospodarza obiektu - Zespołu Szkół w Strachocinie. W kategorii drużynowej konkursu i indywidualnie zwyciężyła szkoła z Beska. Sponsorami nagród i upominków byli Wójt Gminy Sanok, PGNiG w Sanoku,Trans NG w Sanoku, PBS w Sanoku oraz PZU Inspektorat w Sanoku.

Miasteczko mogło powstać dzięki pomocy m.in.Komendy Powiatowej Policji w Sanoku ,Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Krośnie i Sanockiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Sanoku.

NA GÓRĘ