Pasowanie na czytelnika

"W krainie książek"

uroczystość pasowania na czytelnika biblioteki szkolnej.

Wzięli w niej udział uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej wraz z wychowawczynią Jolantą Pielech. Uroczystość pasowania została poprzedzona lekcją biblioteczną, na której dzieci zapoznały się z obowiązującym regulaminem i zasadami korzystania z biblioteki. W trakcie zajęć dzieci wspólnie układały hasło, redagowały "prośby książki". Moment pasowania poprzedziło odczytanie tekstu przyrzeczenia:

 

"My uczniowie pierwszej klasy, Tobie książko przyrzekamy,
że szanować cię będziemy, krzywdy zrobić ci nie damy .
Twoich rad i wskazówek będziemy słuchać z uwagą,
obowiązki czytelnika traktować z wielką powagą."

Na zakończenie uczniowie zostali zapisani do biblioteki, wypożyczyli książki,

a także otrzymali pamiątkowe dyplomy pasowania .
Scenariusz opracowała i przeprowadziła - nl. bibl. Agata Cecuła

NA GÓRĘ