Sakrament Bierzmowania

UCZNIOWIE KLAS TRZECICH PRZYJĘLI DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

W piątek 14 maja br. uczniowie klas trzecich gimnazjum, po trzyletnim przygotowaniu i odpowiedniej formacji w czasie uroczystej Mszy Świętej na "Bobolówce" wraz z młodzieżą z całego dekanatu jaćmierskiego (parafii: Besko, Milcza, Zarszyn, Długie, Trześniów, Wzdów, Jasionów, Jacmierz i Strachocina), przyjęli z rąk Ks. Bp. Adama Szala Sakrament Bierzmowania.Sakrament bierzmowania, który wyciska charakter i przez który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, są ubogacani darem Ducha Świętego i doskonalej łączą się z Kościołem, umacnia ich i ściślej zobowiązuje, aby słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili (por. KPK kan. 879). Skutkiem sakramentu bierzmowania jest wylanie Ducha Świętego, identyczne z tym, jakie miało miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy. Trzyletnią formację przeprowadził i do Uroczystości przygotował ks. Ł. Pałacki.

NA GÓRĘ