Punkt Przedszkolny

Dzień pieczonego ziemniaka

W dniu 28 września 2018 r. dzieci uczęszczające do Punktu Przedszkolnego obchodziły Dzień pieczonego ziemniaka.

 

"Dzień Otwarty"

Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Strachocinie realizuje projekt finansowany przez Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych GAZ-SYSTEM. 

NA GÓRĘ